Kommun / region

Senseview är ett komplett projektledningsverktyg och beslutsstöd för att få mer fart i era IOT-satsningar

Nya lösningar kräver nya arbetssätt

Som kommun eller region är uppdraget tydligt. Förvalta skattepengar på bästa möjliga sätt för att säkra trygghet, tillgänglighet och service åt invånare och besökande. Idag finns en uppsjö nya lösningar på problem och behov som tidigare lösts manuellt eller inte alls. IOT skapar oändliga möjligheter till effektivare användning av resurser såväl personella som ekonomiska.

I projekt rörande IOT eller digitalisering behövs nya sätt att gå från idé till storskaligt projekt. Den traditionella processen där planering följs av en förstudie som följs av en upphandling och i sista steget implementation är helt enkelt för enkelriktad och långsam om kommuner och regioner ska kunna nå sin fulla potential och bidra med maximal samhällsnytta.

Med utvecklingsprocesser lånade från de snabbast växande bolagen i världen och lång erfarenhet av IOT och digitaliseringsprojekt är vi angelägna om att tillsammans med er bygga ett smartare samhälle.

Med Senseview får ni allt ni behöver för att komma igång eller accelerera ert arbete med IOT. I verktyget får ni grepp om datan, gör snabba analyser och drar slutsatser om pågående projekt. Ni kan fördela tillgången till projekt till respektive förvaltning för att sprida ägarskap internt. Senseview är ett molnbaserat projektledningsverktyg/beslutsstöd med en kärna specifik utvecklad för stora och komplexa datamängder från uppkopplade sensorer. Många kunder använder Senseview som sin enda IOT-plattform men möjligheten finns även att använda den fulla funktionaliteten parallellt med en existerande plattform om ni redan har ett ställe där ni lagrar all data. Verktyget är horisontellt och helt fristående, dvs det finns ingen begränsning kring vilken typ av sensorer ni kan jobba med. Vår ambition är att ni billigare och snabbare ska nå effektivitet och bättre samhällsservice med hjälp av bra processer och ny teknologi.

Vi erbjuder SenseView as a Service, dvs till en fast transparent månadskostnad oavsett hur många projekt ni jobbar med. Vi tror så mycket på verktyget att vi aldrig binder någon i långa avtal och drivs av att värdet ska vara många gånger högre än er investering.

Behöver ni inspiration?

Vi tror att de bästa idéerna oftast finns antingen inom er egna organisation eller hos era kunder. Vi förespråkar alltid att börja i ett verkligt problem eller behov inför att ni startar en ny IOT-pilot för att iterera er fram till en optimal lösning. Ibland genomför vi inspirationsföreläsningar kombinerat med workshops med målet att fånga upp potentiella problem och behov att lösa. I andra fall har våra kunder redan potentiella projekt klara och kanske redan startade i liten skala.

Vanliga projekt bland kommuner/regioner är:

 • Uppkopplade parkeringsplatser för live-uppdaterat parkeringsläge

 • Närvarosensorer i mötesrum eller fastigheter för att mäta nyttjandegrad

 • Dörrsensorer på säkerhetsdörrar eller branddörrar som bör vara stängda

 • Nivåmätning av vattendrag, avlopp, tankar eller andra kärl

 • GPS-sensorer på värdefulla objekt eller för att mäta nyttjandegrad av fordon

 • Fuktsensorer på väl valda ställen med tillhörande larm

 • Mätning av CO2 och temperatur i inomhusmiljöer såsom skolor

 • Bullermätning på utvalda ställen

 • Närvarosensorer på ställen där ni inte vill att personer ska vistas vissa tider på dygnet

 • Dörrsensorer för att mäta antalet passager per dag som input till tex städpersonal

 • Person/fordonsräknare för att mäta nyttjandegraden av byggnader eller vägar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,

Mr John

New York

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,

Mr John

New York

Samla alla projekt på ett ställe

Senseview används som såväl projektledningsverktyg och beslutsstöd som IOT-plattform och erbjuder en allt-i-ett-lösning för er som driver små eller stora IOT-projekt. Kontakta oss gärna för en djupare genomgång eller livedemo. Följande funktioner finns (vi bygger löpande på med fler):
 • Livekarta med möjlighet till anpassning av hur ni vill att era sensorer ska visualiseras.

 • Branding med er logga för proffsiga demos inför kunder, partners och internt.

 • Processtöd och projektöversikt där ni får stora delar av det iterativa och användardrivna arbetssättet på köpet för bättre fart i era projekt.

 • Regelmotor för att automatisera åtgärder baserat på sensordata.

 • Grafer över historisk sensordata per sensor.

 • IOT-plattform byggd på Google Cloud där datan lagras säkert på servrar inom EU.

 • Integrationer mot de vanligaste nätverksservrarna för LoRaWAN.

 • Öppen för integration mot alla typer av sensorer.

 • Automatisk notifiering när en ny sensor som inte konfigurerats upp skickar data.

 • Enkel konfigurering av nya sensorer och lagring av metadata (såsom position).

Kontakta oss