Välj en sida

Sensornätsägare

Senseview är ett komplett projektledningsverktyg och beslutsstöd för att få mer fart i era IOT-satsningar

Äntligen går IOT tåget

Har ni ett sensornät med ambitionen att få fler att nyttja den uppbyggda kapaciteten och nå storskaliga IOT-projekt så snabbt som möjligt? Vårt mål är att hjälpa er få med fler kunder på IOT-tåget för att snabbare kunna gå från idéer till verklighet och därmed få lönsamhet i det nät ni investerat i.

Med Senseview får ni allt ni behöver för att komma igång eller accelerera ert arbete med IOT. I verktyget jobbar ni direkt med alla era egna och era kunders IOT-projekt. Senseview är ett molnbaserat projektledningsverktyg/beslutsstöd med en kärna specifik utvecklad för stora och komplexa datamängder från uppkopplade sensorer. Många kunder använder Senseview som sin enda IOT-plattform men möjligheten finns även att använda den fulla funktionaliteten parallellt med en existerande plattform om ni redan har ett ställe där ni lagrar all data. Verktyget är horisontellt och helt fristående, dvs det finns ingen begränsning på vilken typ av sensorer ni kan jobba med.

Vår erfarenhet säger oss att man genom ett antal väl valda experiment och piloter hittar det optimala sättet att lösa era egna och era kunders behov och problem. Med utvecklingsprocesser lånade från de snabbast växande bolagen i världen och lång erfarenhet av IOT är vi angelägna om att bidra till att tillsammans med er bygga ett smartare samhälle.

Vi erbjuder SenseView as a Service, dvs till en fast månadskostnad oavsett hur många projekt ni jobbar med för att ni som kund ska få en transparens i vilken investering ni gör. Vi tror så mycket på verktyget och värdet det kan ge att vi aldrig binder någon i långa avtal och drivs av att värdet ska vara många gånger högre än er investering.

Behöver ni inspiration?

De bästa idéerna finns oftast antingen inom er egna organisation eller hos era kunder. Vi förespråkar alltid att börja i ett verkligt problem eller behov inför att ni startar en ny IOT-pilot för att iterera er fram till en optimal lösning. Ibland genomför vi inspirationsföreläsningar kombinerat med workshops med målet att fånga upp potentiella problem och behov att lösa. I andra fall har våra kunder redan potentiella projekt klara och kanske redan startade i liten skala.

Vanliga projekt bland våra sensornätsägarkunder är:

 • Uppkopplade el- eller fiberskåp för att övervaka dörrar och temperatur
 • Uppkopplade soptunnor eller containrar
 • Närvarosensorer i mötesrum för att mäta nyttjandegrad
 • Dörrsensorer på säkerhetsdörrar som bör vara stängda
 • Olika IOT-projekt tillsammans med de största kunderna såsom fastighetsbolag eller kommuner
 • Nivåmätning av vattendrag, avlopp, tankar eller andra kärl
 • GPS-sensorer på värdefulla objekt
 • Fuktsensorer med tillhörande larm vid läckor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,

Mr John

New York

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,

Mr John

New York

Ett komplett IOT-verktyg

Senseview används som såväl projektledningsverktyg och beslutsstöd som IOT-plattform och erbjuder en allt-i-ett-lösning för er som driver små eller stora IOT-projekt. Vill ni också nå mer mätbara resultat och gå snabbare från idéer till storskaliga projekt? Kontakta oss gärna för en djupare genomgång eller livedemo. Följande funktioner finns (vi bygger löpande på med fler):

 • Livekarta med möjlighet till anpassning av hur ni vill att era sensorer ska visualiseras.
 • Branding med er logga för proffsiga demos inför kunder, partners och internt.
 • Processtöd och projektöversikt där ni får stora delar av det iterativa och användardrivna arbetssättet på köpet för bättre fart i era projekt.
 • Regelmotor för att automatisera åtgärder baserat på sensordata.
 • Grafer över historisk sensordata per sensor.
 • IOT-plattform byggd på Google Cloud där datan lagras säkert på servrar inom EU.
 • Integrationer mot de vanligaste nätverksservrarna för LoRaWAN.
 • Öppen för integration mot alla typer av sensorer.
 • Automatisk notifiering när en ny sensor som inte konfigurerats upp skickar data.
 • Enkel konfigurering av nya sensorer och lagring av metadata (såsom position).