Fastighet / Industri

Senseview är ett komplett projektledningsverktyg och beslutsstöd för att få mer fart i era IOT-satsningar

Full koll och framtidens kundupplevelse

Allt fler fastighetsbolag och industrier inser kraften i att med hjälp av uppkopplade sensorer och digitalisering effektivisera och förbättra sitt erbjudande. Men hur går man från idé till storskaligt projekt.

Med utvecklingsprocesser lånade från de snabbast växande bolagen i världen och lång erfarenhet av IOT och digitaliseringsprojekt vill vi hjälpa er framtidssäkra er affär och kundupplevelse. Vi tror på kraften i att experimentera och prova lösningar i liten skala på ett strukturerat sätt på en av dina fastigheter eller fabriker, innan du rullar ut det på alla.

Med Senseview får ni allt ni behöver för att komma igång eller accelerera ert arbete med IOT. I verktyget jobbar ni direkt med alla era IOT-projekt. Senseview är ett molnbaserat projektledningsverktyg/beslutsstöd med en kärna specifik utvecklad för stora och komplexa datamängder från uppkopplade sensorer. Många kunder använder Senseview som sin enda IOT-plattform men möjligheten finns även att använda den fulla funktionaliteten parallellt med en existerande plattform om ni redan har ett ställe där ni lagrar all data. Verktyget är horisontellt och helt fristående, dvs det finns ingen begränsning kring vilken typ av sensorer ni kan jobba med.

Vi erbjuder SenseView as a Service, dvs till en fast månadskostnad baserat på storleken på ert fastighetsbestånd eller mängden fabriker för att investeringen ska stå i direkt relation till värdet ni får ut. Kostnaden är densamma oavsett hur många projekt ni jobbar med och vi uppmuntrar att ni köra flera parallella IOT-projekt för att kunna dela lärdomar och erfarenheter mellan dem. Vi tror så mycket på verktyget att vi aldrig binder någon i långa avtal och drivs av att värdet ska vara många gånger högre än er investering.

Behöver ni inspiration?

Vår erfarenhet säger oss att de bästa idéerna oftast finns antingen inom er egna organisation eller hos era kunder. Vi förespråkar alltid att börja i ett verkligt problem eller behov inför att ni startar en ny IOT-pilot för att iterera er fram till en optimal lösning. Ibland genomför vi inspirationsföreläsningar kombinerat med workshops med målet att fånga upp potentiella problem och behov att lösa. I andra fall har våra kunder redan potentiella projekt klara och kanske redan startade i liten skala.

Vanliga projekt bland fastighetsbolag eller industrier är:

 • Uppkopplade parkeringsplatser för live-uppdaterat parkeringsläge

 • Närvarosensorer i gemensamma utrymmen såsom mötesrum eller tvättstugor för mäta nyttjandegrad eller generera åtgärder eller larm

 • Dörrsensorer på branddörrar eller förråd med larm om något oväntat händer

 • GPS-sensorer på värdefulla objekt eller för att mäta nyttjandegrad av fordon/maskiner

 • Fuktsensorer under diskbänkar eller på andra ställen där läckage behöver upptäckas snabbt (kopplade till larm)

 • Mätning av CO2 och temperatur i inomhusmiljöer såsom industrier, kontor eller lägenheter

 • Närvarosensorer på ställen där ni inte vill att personer ska vistas vissa tider på dygnet

 • Dörrsensorer för att mäta antalet passager per dag som input till tex städpersonal

 • Person/fordonsräknare för att mäta nyttjandegraden av byggnader eller vägar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,

Mr John

New York

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,

Mr John

New York

Gå snabbare från idé till verklighet

Senseview används som såväl projektledningsverktyg och beslutsstöd som IOT-plattform och erbjuder en allt-i-ett-lösning för er som driver små eller stora IOT-projekt. Kontakta oss gärna för en djupare genomgång eller livedemo. Följande funktioner finns (vi bygger löpande på med fler):
 • Livekarta med möjlighet till anpassning av hur ni vill att era sensorer ska visualiseras.

 • Branding med er logga för proffsiga demos inför kunder, partners och internt.

 • Processtöd och projektöversikt där ni får stora delar av det iterativa och användardrivna arbetssättet på köpet för bättre fart i era projekt.

 • Regelmotor för att automatisera åtgärder baserat på sensordata.

 • Grafer över historisk sensordata per sensor.

 • IOT-plattform byggd på Google Cloud där datan lagras säkert på servrar inom EU.

 • Integrationer mot de vanligaste nätverksservrarna för LoRaWAN.

 • Öppen för integration mot alla typer av sensorer.

 • Automatisk notifiering när en ny sensor som inte konfigurerats upp skickar data.

 • Enkel konfigurering av nya sensorer och lagring av metadata (såsom position).

Kontakta oss