Välj en sida
Lansering av SenseView Services

Lansering av SenseView Services

Vi paketerar våra tjänster lite tydligare och lanserar Senseview Services som ett sätt att hjälpa till att få ännu mer fart i kunders IOT-projekt. Sedan vi lanserade Senseview som verktyg har vi itererat oss fram till vilka övriga tjänster vi vill och bör...
Lansering av Senseview

Lansering av Senseview

Idag finns ett stort gap i många städer/kommuner/företag som vill genomföra förbättringsprojekt med uppkopplade sensorer (IoT). Gapet utgörs av skillnaden mellan vilka problem som kan lösas med ny teknologi (potentialen) och vad som faktiskt idag genomförs (nuläget)....