Välj en sida

Vad skulle hända om fler insåg att produktutveckling handlar om att så snabbt som möjligt gå från Plan A till en plan som fungerar? För är det inte så att det som ofta verkar vara den perfekta planen, nästan aldrig överlever kontakten med verkligheten?

Detta är en av ”sanningarna” som ligger djupt i vårt DNA som bolag och genom att kombinera maker culture (att göra istället innan man sätter den perfekta planen) och leanstartupmetodik (att se till att det vi gör är baserat på ett verkligt kundbehov) har vi under ett antal år tagit idéer, både egna och andras, och provtryckt dem i verkligheten. I vissa fall har det gett upphov till helt nya produkter som nu finnas lanserade på marknaden. Men lika ofta har vi genom att prova en idé i verkligheten slagit ihjäl den snabbt och kostnadseffektivt och därmed sparat både tid, pengar och energi hos idébäraren. Vår approach för detta kallar vi ALPHALAB. Läs mer HÄR.